Nyheder

Nyhedsbrev fra bestyrelsen


Det er atter blevet tid til en opdatering på hvad der foregår på varmeværket. Som bekendt er det endnu ikke lykkes at afholde ordinær generalforsamling...

Nyhedsbrev fra bestyrelsen


I år har været et specielt år. Det er næppe nødven-digt at fortælle at COVID_19 har haft en del indfly-delse på alt. I Oue Kraftvarmeværks bestyrelse har...

Generelforsamling 2019


Andelshaverne i Oue Kraftvarmeværk a.m.b.a. indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag d. 6. november kl. 19.30 i kulturhuset....

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

 

Kære alle varmeforbrugere. 

Her,ed em sensommer hilsen om varmeværket p.t.

Vi er kommet helskinnet gennem året 2019, hvor....

Vores nye hjemmeside

 

Vi er glade for at kunne udgive Oue Kraftvarmeværks hjemmeside, i nyt moderne format...