Bestyrelsesreferat

Her på siden kan du læse bestyelsens referater gennem tiden. De nyeste ligger først.

 

For at læse dokumentet skal du fører musen hen over billedet. Der kommer en lille firkant i billedets højre hjørne. Tryk på ikonet "Pop ud". Der åbnes et nyt vindue, hvor referatet kan læses og efter behov udskrives.

 

Overstregninger i dokumenterne skal sikre enkelte personer og andelshaveres personlivsret. Der er ikke tale om censur! Oue Kraftvarmeværk har advokatens ord for, at vores handling er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

2020

2019

2018

2014

2013

2012